Co je autorské právo a jak se týká loga

Pro lepší pochopení této problematiky je důležité znát základní pojmy související s autorskými právy.

Autorské právo

Autorské právo je právní norma, která chrání tvůrčí díla, jako jsou knihy, hudba, výtvarná díla nebo software. Logo může být také považováno za tvůrčí dílo, které podléhá autorským právům.

Ochranná známka

Ochranná známka je právní ochrana, která chrání značky, slogany nebo loga, která slouží k identifikaci produktů nebo služeb určitého podniku na trhu.

Patent

Patent je právní ochrana, která chrání vynálezy. V kontextu loga se budeme zabývat především autorskými právy a ochrannými známkami.

Autorské právo a loga: Jak to funguje?

Autorská práva vznikají automaticky při vytvoření díla, tedy i v případě loga. Ovšem autorská práva chrání pouze konkrétní vizuální podobu loga, ne jeho myšlenku či koncept.

To znamená, že pokud vytvoříte originální návrh loga, máte automaticky autorská práva na tento konkrétní návrh. Pokud ale někdo vytvoří jinou podobu loga s podobným konceptem, nemůžete proti tomuto dílu vystupovat na základě autorských práv, není-li podobné.

Jak registrovat logo jako ochrannou známku

Pro účely ochrany loga a jeho identifikační funkce je vhodné registrovat logo jako ochrannou známku.

Proč registrovat logo jako ochrannou známku

Registrovat logo jako ochrannou známku je vhodné, pokud chcete zabránit konkurenci používat podobné logo, které by mohlo způsobit záměnu se značkou vaší firmy.

Proces registrace ochranné známky

Pro registraci loga jako ochranné známky je vhodné se obrátit na patentového zástupce, který tuto problematiku vyřídí za vás.

Z vlastní zkušenosti mohu doporučit Jindyne.cz

Jak probíhá ochrana značky | Jindyne
Ochrana značky nerovná se vyplnění jednoho formuláře. Začíná přípravou základních parametrů registrace ochranné známky a končí pravidelnou péčí o zapsanou známku. Registrací ochranné známky to totiž vše teprve začíná…

Náklady na registraci a udržování ochranné známky

Registrace ochranné známky obvykle stojí několik tisíc korun. Kromě toho je třeba počítat se správními poplatky a náklady na obnovu ochrany, která je nutná každých deset let.

Jak získat licenci na použití cizího loga

Pokud chcete používat logo, které již někdo jiný vytvořil a chrání, je třeba získat licenci od držitele práv. Licenční smlouva vám umožní legálně používat cizí logo pro své produkty nebo služby.

Typy licencí

Licence bývají rozděleny do dvou hlavních kategorií: výhradní a nevýhradní licence. Výhradní licence znamená, že jste jediným subjektem, kterému je povoleno používat dané logo. Nevýhradní licence naopak umožňuje držiteli práv udělit licenci více subjektům.

Licence je pro grafického designera klíčový nástroj cenotvorby

Jak vystavit licenční smlouvu

Při vystavování licenční smlouvy je důležité si ujasnit následující body:

  1. Rozsah použití loga - v jakých oblastech a na jakých produktech či službách můžete logo používat a v jakém množství.
  2. Doba trvání licence - jak dlouho můžete logo používat.
  3. Finanční podmínky - kolik budete muset zaplatit za licenci a zda se jedná o jednorázovou platbu nebo pravidelné platby.
  4. Práva a povinnosti obou stran - co se stane, pokud dojde ke sporu nebo porušení licenční smlouvy.

BONUS: Vzor licenční smlouvy ke stažení (Google Dokument) zdarma:

Tento příspěvek je pouze pro členy

Staňte se členem zdarma a odemkněte všechny příspěvky Visualbook Academy.

Chci se stát členem Už máte účet? Přihlásit se