Schopnost představit návrh loga klientovi klíčovou dovedností každého grafického designéra. Někdy může být přesvědčení klienta o vaší kreativní vizi složitější, než se zdá.

Jak tedy účinně prezentovat návrhy loga klientům?

Kvalitní prezentace je klíč k úspěchu

Budujete totiž důvěru

Dobrá prezentace návrhu loga je základem pro budování důvěry mezi vámi a klientem. Ukázáním jasné a promyšlené prezentace klientovi signalizujete, že rozumíte jeho potřebám a jste schopni je splnit.

Vizuálně nakreslete stav, v jakém se klient nachází před redesignem
Na dalším snímku ukažte, co se stane, až klient aplikuje nový vizuální styl

Šetříte čas nejen sobě, ale i klientovi

Účinná prezentace také šetří čas a úsilí jak pro vás, tak pro klienta. Namísto nekonečných úprav a revizí můžete společně dospět k rychlému a uspokojivému rozhodnutí o finálním návrhu.

V brněnském Impact Hubu jsem prezentoval nové logo a vizuální styl pro Corinth
💡
Nejlepší je klienta vytáhnout na neutrální půdu. Pozvěte klíčové lidi ke společnému stolu. Pronájem příjemné zasedací místnosti je klíčem k úspěchu.

Příprava na prezentaci

Analyzujte potřeby klienta

Důkladně zkoumejte potřeby klienta a jeho očekávání. Identifikujte klíčové prvky, které je třeba zohlednout, jako jsou firemní hodnoty, cílová skupina a konkurence. Dobrá analýza pomůže vytvořit návrh, který bude pro klienta relevantní a přitažlivý.

Proces vizuální korektury loga. Ukázka na projektu Benefit Plus
Jsou situace, kdy není potřeba kácet lesy nebo vymýšlet znovu kolo. Klient za vámi může jednoduše přijít s požadavkem, abyste mu logo prostě jen kvalitně opravili.

Popište koncept návrhu loga

Na základě analýzy vytvořte koncept loga, který bude reflektovat požadavky klienta. Zaměřte se na nápadité, originální a vizuálně zajímavé řešení, které dokáže předat sdělení, které klient chce komunikovat.

Ukažte výhody kompaktního loga v kontextu:

Výhody kompaktního loga

Symetrický symbol:

Symbol ve tvaru čtverce, jednoduchá manipulace

Tvořte náhledy (mockupy) vizuálních materiálů

Připravte vizuální materiály, které budete prezentovat klientovi. Vytvořte několik variant návrhu loga, které ukážou jeho možnosti a flexibility. Nezapomeňte také na vizuální ukázky, jak by logo vypadalo v různých aplikacích (např. na vizitkách, webu, sociálních médiích apod.).

Struktura prezentace

Nastavte hranice očekávání hned v úvodu

Začněte prezentaci představením sebe a vašeho týmu. Vysvětlete, jakým způsobem jste přistoupili k návrhu vizuálního stylu a jak jste brali v úvahu potřeby klienta.

Co klient získá vizuálním stylem

Následně ukažte, jakými vizuálními prvky tyto problémy budete řešit.

Jaké konkrétní vizuální prvky jsou ve vizuálním stylu použity

Představte jasný koncept

Následně představte hlavní koncept návrhu loga. Vysvětlete myšlenku, která stojí za designem, a jak toto řešení naplňuje očekávání klienta.

Zaměřte se na detaily návrhu

Důkladně projeďte jednotlivé prvky návrhu, jako jsou barvy, typografie, tvary a ikony. Vysvětlete, jak tyto prvky spolupracují a jak podporují celkový koncept.

Ukázka hlavního a doplňkového písma
Princip záměny některých znaků
Ukázka, jak se po záměně znaků oba písma lépe doplňují
💡
Pro Corinth jsem jako doplňkové písmo zvolil Source Sans Pro, které ve své stylistické sadě má alternativní znaky. Pomocí prezentace jsem klientovi vysvětlil, jak tato úprava může pomoci propojit hlavní a doplňkové písmo.

Znovu ujistěte klienta v závěru prezentace

V závěru prezentace shrňte klíčové body a otevřete prostor pro dotazy a zpětnou vazbu od klienta. Buďte připraveni na konstruktivní kritiku a možné úpravy návrhu.

Ujistěte klienta, že bude moc is vizuálním stylem jednoduše pracovat. Mějte připravené náhledy šablon prezentací, online dokumentů a podobně.

Komunikační dovednosti

Mluvte jasně

Během prezentace mluvte jasně, stručně a srozumitelně. Udržujte kontakt s posluchači a ujistěte se, že váš vzkaz je pro klienta snadno srozumitelný.

Aktivně naslouchejte

Důležitou součástí prezentace je také aktivní naslouchání klientovi. Buďte vnímaví k jeho otázkám a reakcím, abyste lépe porozuměli jeho potřebám a přání. Tím zvýšíte šanci na úspěšnou prezentaci a spokojenost klienta.

Noste boty klienta

Během prezentace je důležité projevit empatii a cit pro klientovy pocity. Snažte se vcítit do jeho situace a zohlednit jeho emoce při prezentaci návrhu.

Redesign loga krok za krokem. Ukázka na projektu Bitlifi.
Bitlifi je velmi šikovný způsob, jak posílat bitcoin mezi uživateli. Zakladatelé tohoto projektu mne oslovili, abych jim logo redesignoval. Tady je postup krok za krokem včetně slidů z prezentace nového loga. Inspirujte se pro svůj příští postup redesignu loga. Nehejtujte loga klientů První věc,…

Tipy pro úspěšnou prezentaci

  1. Připravte se důkladně – představte si možné otázky a připravte na ně odpovědi. Vytvořte si záložní prezentaci v PDF na flash disku pro případ, že vám nečekaně selže technika.
  2. Udržujte kontakt s posluchači – dívejte se klientovi do očí a sledujte jeho reakce.
  3. Používejte jednoduchý a přehledný vizuální materiál, který podpoří váš výklad.
  4. Vysvětlujte návrh z pohledu klienta a ukazujte, jakým způsobem naplňuje jeho očekávání.
  5. Dejte klientovi čas na to, aby to celé vstřebal a promyslel. Nechtějte po klientovi verdikt hned. Řekněte mu, že nejlepší je na návrh koukat i s odstupem. Návazný call si naplánujte hned po víkendu.

Bonus: Celá prezentace loga a vizuálního stylu pro značku Corinth (117 slidů) je ke shlédnutí zde:

Tento příspěvek je pouze pro členy

Staňte se členem zdarma a odemkněte všechny příspěvky Visualbook Academy.

Chci se stát členem Už máte účet? Přihlásit se